Služby                                 

Poskytujeme právní služby v těchto oborech:
 1. Očanské právo
 2. Obchodní právo
 3. Trestní právo
 4. Rodinné právo
 5. Pracovní právo
 6. Likvidace obchodních společností
 7. Insolvence - konkursy, oddlužení
 8. Nemovitosti
Právní pomoc obsahuje
 1. Právní porady
 2. Zastupování ve sporechu všech soudů ČR
 3. Sepis podání, žalob a návrhů
 4. Sepis smluv a právních rozborů
 5. Sepis smluv k nemovitostem - kupní, darovací, zástavní smlouvy, věcná břemena a další
 6. Sepis insolvenčních návrhů na oddlužení
 7. Sepis přihlášek do insolvenčních řízení, včetně zastoupení věřitele v insolvenčním řízení