Advokátní kancelář JUDr. Běťáková, Mgr. Stoček

Nový Jičín
[ profil :: služby :: ceník :: konkurzy :: odkazy :: kontakt ]

Profil

Advokátní kancelář byla založena na počátku 90-tých let ihned poté, co legislativa umožnila rozdělení dřívějších tzv. Advokátních poraden. Od svého vzniku fungovaly v kanceláři JUDr. Zuzana Běťáková (v advokacii od roku 1985). a JUDr. Marie Petříková (v advokacii od 60.let 20.století), JUDr. Petříková svou činnost skončila ke dni 31.12.2003. Od roku 2002 jsou společníky kanceláře JUDr. Zuzana Běťáková (absolventka právnické fakulty v Brně) a Mgr. Lukáš Stoček (absolvent právnické fakulty v Brně).
  Od 15.3.2013 se Mgr. Luděk Hruška, náš původní koncipient, stal zaměstnaným advokátem naší kanceláře. Stejně tak jako zaměstnaná advokátka zůstala od 1.1.2014 Mgr. Lucie Stočková (dříve Paseková).
   Kancelář se zabývá tzv. generální praxí, tedy obory práva, se kterými se ve svém životě setká občan i podnikatel. Kancelář je schopna na profesionální úrovni poskytovat právní pomoc v oblastech občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva. Zabýváme se rovněž konkursy a vyrovnáním a insolvenčním řízením (výkon funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce, sepisujeme insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek), převody a právním poradenstvím ohledně nemovitostí.
   Mgr. Lukáš Stoček je zapsán v seznamu insolvenčních správců a má povolení Ministerstva spravedlnosti k výkonu funkce insolvečního správce dle zákona č. 182/2006 Sb.
   S rozvojem techniky jsme schopni s klienty komunikovat i prostřednictvím moderní techniky, která je v naší kanceláři samozřejmostí.
   Atmosféra profesionality, která při jednání panuje, je již sama o sobě zárukou kvalitních služeb, jichž využívá naše klientela.

Advokáti

JUDr. Zuzana Běťáková
advokátka zapsaná u ČAK pod ev.č. 0027
osobní email: betakova (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 606 90 40 85
IČ: 66202914
Specializace:    Zejména v oblasti občanského, rodinného, trestního, obchodního, pracovního práva a úpadkového práva (insolnvence), včetně zastupování před soudem, převody nemovitostí.

Mgr. Lukáš Stoček
advokát zapsaný u ČAK pod ev.č. 9212
osobní email: stocek (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 606 91 00 71
IČ: 66250099
Specializace:    Zejména v oblasti občanského, obchodního práva a úpadkového práva (insolvence). Převody nemovitostí. Správce konkurzní podstaty, insolvenční správce.
Mgr. Luděk Hruška
zaměstnaný advokát zapsaný u ČAK pod ev.č. 14875
osobní email: hruska (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 606 662 890
Specializace:    Zejména v oblasti občanského, trestního, pracovního práva, právo k nemovitostem.
Mgr. Lucie Stočková
zaměstnaný advokát zapsaný u ČAK pod ev.č. 15364
osobní email: stockova (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 724 552 656
IČ: 2409020
Specializace:    Zejména v oblasti občanského, rodiného práva, právo k nemovitostem.

Advokátní koncipienti

Mgr. Jan Šraj
osobní email: sraj (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 720 997 393

Insolvenční řízení

Ing. Jana Šindlerová - ekonom, insolvence, oddlužení
osobní email: sindlerova (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 606 64 86 46
Ing. Zuzana Musilová - asistentka, insolvence, oddlužení
osobní email: musilova (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 725 100 046
(Martina Bzonková je t.č. na mateřské dovolené)
Bc. Pavel Vidomus - vykonavatel
osobní email: vidomus (zavináč) advokat-nj.cz
mobil: 773 321 622