Odkazy                               

Česká advokátní komora

- informace o poskytování právních služeb, seznam advokátů, předpisy advokacie apod.

Portál Justice

- hledání v obchodním rejstříku, evidenci úpadců, seznamu znalců a tlumočníků, seznamu soudců

Insolvenční rejstřík

- informace o insolvenčních řízeních

Portál veřejné správy

- informace o dražbách, výběrových řízeních a veřejných nabídkách

ARES

- vyhledávání ekonomických subjektů - podnikatelů

Obchodní věstník