Advokátní kancelář JUDr. Běťáková, Mgr. Stoček

Nový Jičín
[ profil :: služby :: ceník :: konkurzy :: odkazy :: kontakt ]

Odkazy


Česká advokátní komora - informace o poskytování právních služeb, seznam advokátů, předpisy advokacie a pod.
Portál Justice - hledání v obchodním rejstříku, evidenci úpadců, seznamu znalců a tlumočníků, seznamu soudců
Insolvenční rejstřík - informace o insolvenčních řízeních
Portál veřejné správy - informace o dražbách, výběrových řízeních a veřejných nabídkách
ARES - vyhledávání ekonomických subjektů - podnikatelů
Obchodní věstník