Profil                                    

Advokátní kancelář byla založena na počátku 90. let ihned poté, co legislativa umožnila rozdělení dřívějších tzv. Advokátních poraden. Od svého vzniku fungovaly v kanceláři JUDr. Zuzana Běťáková (v advokacii od roku 1985). a JUDr. Marie Petříková (v advokacii od 60.let 20.století), JUDr. Petříková svou činnost skončila ke dni 31.12.2003. Od roku 2002 jsou společníky kanceláře JUDr. Zuzana Běťáková (absolventka právnické fakulty v Brně) a Mgr. Lukáš Stoček (absolvent právnické fakulty v Brně).

Společníky kanceláře jsou i naši původní koncipienti Mgr. Luděk Hruška, Mgr. Lucie Stočková a Mgr. Jan Šraj.

Kancelář se zabývá tzv. generální praxí, tedy obory práva, se kterými se ve svém životě setká občan i podnikatel. Kancelář je schopna na profesionální úrovni poskytovat právní pomoc v oblastech občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva. Zabýváme se rovněž insolvenčním řízením (výkon funkce insolvenčního správce, sepisujeme insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek), převody a právním poradenstvím ohledně nemovitostí. Mgr. Lukáš Stoček je zapsán v seznamu insolvenčních správců a má povolení Ministerstva spravedlnosti k výkonu funkce insolvečního správce dle zákona č. 182/2006 Sb., činnost vykonává prostřednictvím AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

Advokáti                     

JUDr. Zuzana Běťáková

Advokátka zapsaná u ČAK pod ev.č. 0027
Osobní e-mail: betakova (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 606 904 085
Specializace: Zejména v oblasti občanského, rodinného, trestního, obchodního, pracovního práva a úpadkového práva (insolnvence), včetně zastupování před soudem, převody nemovitostí.

Mgr. Lukáš Stoček

Advokát zapsaný u ČAK pod ev.č. 9212
Osobní e-mail: stocek (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 606 910 071
Specializace: Zejména v oblasti občanského, obchodního práva a úpadkového práva (insolvence). Převody nemovitostí. Správce konkurzní podstaty, insolvenční správce.

Mgr. Luděk Hruška

Společník advokátní kanceláře. Zapsaný u ČAK pod ev.č. 14875
Osobní e-mail: hruska (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 606 662 890
Specializace: Zejména v oblasti občanského, trestního, pracovního práva, právo k nemovitostem.

Mgr. Lucie Stočková

Společnice advokátní kanceláře. Zapsaná u ČAK pod ev.č. 15364
Osobní e-mail: stockova (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 724 552 656
Specializace: Zejména v oblasti občanského, rodiného práva, právo k nemovitostem.

Mgr. Jan Šraj

Společník advokátní kanceláře. Zapsaný u ČAK pod ev.č. 17490
Osobní e-mail: sraj (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 720 997 393
Specializace: Zejména v oblasti občanského, trestního, pracovního práva, právo k nemovitostem.

Insolvenční řízení                     

Ing. Jana Šindlerová - ekonom, insolvence, oddlužení

Osobní e-mail: sindlerova (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 606 648 646

Martina Bzonková - asistentka insolvenčního správce, oddlužení

Osobní e-mail: bzonkova (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 601 347 806

Bc. Markéta Vávrová - asistentka insolvenčního správce, oddlužení

Osobní e-mail: vavrova (zavináč) advokat-nj.cz
Telefonní číslo: 702 177 225